Koło Naukowe Energetyków PW

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa jest jedną z najstarszych i najprężniej działających organizacji przy Politechnice Warszawskiej. Istnieje nieprzerwanie od 1966 roku zrzeszając najambitniejszych i najzdolniejszych studentów, którzy pragną rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę oraz zainteresowania z zakresu szeroko rozumianej energetyki i techniki cieplnej.

Członkowie Koła realizując założenia statutowe KNE uczestniczą w wielu seminariach, sympozjach i konferencjach, organizują obozy naukowe oraz seminaria połączone z wyjazdami do nowoczesnych zakładów energetycznych, a także biorą udział w pracach naukowo-badawczych Instytutu Techniki Cieplnej.

Ponadto, pomimo wielokrotnie zmieniających się realiów, a także możliwości polskiej oraz światowej energetyki, studenci należący do KNE PW są zawsze na bieżąco, śledzą trendy technologiczne, a także mają własne zdanie i wizję.

Kolo Naukowe Energetyków wraz z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce dla Techników w Roku Szkolnym 2019/20.

Projekty KNE PW

Głównym założeniem tego projektu jest prezentacja zasady działania chłodni kominowej. Konstrukcja została wydrukowana na drukarce 3D. Cały układ posiada czujniki pomiaru temperatury, wilgotności oraz prędkości przepływu wody oraz powietrza. Dzięki układom pomiarowym i możliwości regulacji parametrów czynnika, na stanowisku możliwe jest badanie wpływu poszczególnych elementów na efektywność wymiany ciepłą.

Projekt przedstawiający zjawisko fluidyzacji wykorzystywanej w energetyce (kotły fluidalne) czy przemyśle (suszenie sypkich półproduktów, powlekanie fluidyzacyjne). Czynnikiem fluidyzowanym jest drobny piasek, który pod wpływem powietrza o wysokim ciśnieniu zaczyna zachowywać się jak ciecz.

Celem projektu jest pokazanie działania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu turbiny wodnej Peltona oraz połączonego z nią generatora i żarówki symulującej odbiorcę. Aby lepiej zobrazować regulację mocy i jej wpływ na częstotliwość, do układu dołączony jest oscyloskop. W przyszłości planowana jest próba synchronizacji modelu z siecią.

Turbina gazowa 2.0 jest jednym z najbardziej kompleksowych projektów wykonanych przez KNE w ostatnich latach, odzwierciedlający w małej skali rzeczywiste działanie elektrowni z turbiną gazową. Głównymi podzespołami układu są przepustnica, sprężarka, komora spalania, dwustopniowa turbina, w której jeden ze stopni napędza sprężarkę, przekładnia pasowa oraz alternator przekształcający energię mechaniczną wału w energię elektryczną. Całość została zmontowana na wspólnej ramie, dzięki czemu urządzenie charakteryzują stosunkowo kompaktowe rozmiary i łatwy transport. Elementem wyróżniającym projekt jest układ sterowania i akwizycji danych turbiny. Był to pierwszy tego typu układ w naszym kole, umożliwiający w pełni automatyczne uruchomienie i odstawienie maszyny. Turbina wyposażona jest także w szereg zabezpieczeń automatycznie odcinających dopływ gazu w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń, co zwiększa bezpieczeństwo jej obsługi.

Celem projektu jest wykorzystanie impulsowej diody na obudowie licznika energetycznego do odczytu aktualnego zużycia energii. Wykorzystany zostanie układ złożony z fototranzystora bądź fotorezystora i mikrokomputera Arduino. Urządzenie będzie też zapisywało historię zużycia energii oraz wysyłało powiadomienia o nietypowych sytuacjach, np. braku zużycia prądu przez określony czas.

Jeden z najnowszych projektów koła. Celem projektu jest wybudowanie 2 źródeł energii odnawialnej: wiatraka o pionowej osi obrotu oraz modułu fotowoltaicznego, który dodatkowo będzie wyposażony w mechaniczny system nadążny (bez wykorzystanie mikrokontrolera). Cały układ będzie spojony przez stację magazynująca z akumulatorem oraz czujnikami.

Działanie dyfuzyjnej komory Wilsona 2.1 oparte jest na skraplaniu się cząsteczek cieczy gazu wilgotnego przesyconego. W tym urządzeniu zjawisko przesycenia osiągane jest dzięki uzyskaniu dużej różnicy temperatur między dnem a górą komory – zazwyczaj poprzez chłodzenie dna komory suchym lodem. Skraplanie następuje tylko na centrach kondensacji, którymi są cząsteczki pyłów lub jony. W komorze Wilsona skraplanie następuje na cząsteczkach kurzu (jest to niekorzystne zjawisko) oraz na jonach powstałych w wyniku jonizacji pary wzdłuż toru przelotu cząstki jonizującej. 

Celem projektu jest przedstawienie zasady działania elektrowni szczytowo-pompowej. Układ nie jest skomplikowany składa się z dwóch zbiorników dolnego i górnego umieszczonego około 2 metry wyżej. Woda z dolnego zbiornika przepompowywany jest za pomocą pompy do górnego, z którego, gdy otwarty zostanie zawór wody spływa napędzając turbinę podłączoną do generatora wraz z odbiorem energii (diodą).

Jest to projekt strony internetowej inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl, na której znajdują się najnowsze inwestycje w polskiej energetyce. Założeniem projektu jest to, aby portal miał służyć nie tylko studentom, ale zwłaszcza profesjonalistom z branży energetycznej.

Podstawowym celem projektu jest skonstruowanie zautomatyzowanego stanowiska badawczego dla innowacyjnych turbin parowych. Jednocześnie urządzenie będzie służyć jako model elektrowni cieplnej, do celów naukowych i dydaktycznych – pozwoli na zmiany parametrów pracy siłowni i obserwacje zmian stanu układu wraz z akwizycją danych. Przyjazny interfejs umożliwi obsługę w czasie rzeczywistym, jak i programowanie automatycznej pracy. 
facebook.com/mscKNE