Wygraj indeks Politechniki Warszawskiej na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Jesteś uczniem technikum? Interesujesz się szeroko rozumianą energetyką? Chciałbyś dostać się na studia na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa? Obawiasz się, że wyniki z matury nie pozwolą ci zakwalifikować się do przyjęcia na wyżej wymienione studia?

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Politechnika Warszawska wraz z Kołem Naukowym Energetyków działającym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa organizują Konkurs Wiedzy o Energetyce PW kierowany do uczniów techników o profilach kształcenia związanych z energetyką.

Laureaci tego konkursu nabywają uprawnienia do przyjęcia na kierunek Energetyka studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.