Koło Naukowe Energetyków PW

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa jest jedną z najstarszych i najprężniej działających organizacji przy Politechnice Warszawskiej. Istnieje nieprzerwanie od 1966 roku zrzeszając najambitniejszych i najzdolniejszych studentów, którzy pragną rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę oraz zainteresowania z zakresu szeroko rozumianej energetyki i techniki cieplnej.

Członkowie Koła realizując założenia statutowe KNE uczestniczą w wielu seminariach, sympozjach i konferencjach, organizują obozy naukowe oraz seminaria połączone z wyjazdami do nowoczesnych zakładów energetycznych, a także biorą udział w pracach naukowo-badawczych Instytutu Techniki Cieplnej.

Ponadto, pomimo wielokrotnie zmieniających się realiów, a także możliwości polskiej oraz światowej energetyki, studenci należący do KNE PW są zawsze na bieżąco, śledzą trendy technologiczne, a także mają własne zdanie i wizję.

Kolo Naukowe Energetyków wraz z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce dla Techników w Roku Szkolnym 2020/21.

Projekty KNE PW

  • WIELKIE WYZWANIE NCBiR – ENERGIA

Członkowie naszego Koła podjęli wyzwanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego tematem jest skonstruowanie małego modelu jak najefektywniejszej siłowni wiatrowej. Wszystkie elementy siłowni: aerodynamiczne, układy elektryczne czy systemy bezpieczeństwa tworzone są przez członków projektu od podstaw. Efektem pracy będzie model małej turbiny z pełną dokumentacją techniczną. Będzie ona rozwijana tak, aby uzyskać jak największą sprawność oraz zakres stosowalności. Planujemy także próbę wdrożenia jej zastosowania na większą skalę np. jako źródło wspomagające produkcje energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

  • ZŁOŻE FLUIDALNE

Projekt przedstawiający zjawisko fluidyzacji wykorzystywanej w energetyce (kotły fluidalne) czy przemyśle (suszenie sypkich półproduktów, powlekanie fluidyzacyjne). Czynnikiem fluidyzowanym jest drobny piasek, który pod wpływem powietrza o wysokim ciśnieniu zaczyna zachowywać się jak ciecz.

  • TURBINA PELTONA

Celem projektu jest pokazanie działania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu turbiny wodnej Peltona oraz połączonego z nią generatora i żarówki symulującej odbiorcę. Aby lepiej zobrazować regulację mocy i jej wpływ na częstotliwość, do układu dołączony jest oscyloskop. W przyszłości planowana jest próba synchronizacji modelu z siecią.

  • TURBINA GAZOWA

Turbina gazowa 2.0 jest jednym z najbardziej kompleksowych projektów wykonanych przez KNE w ostatnich latach, odzwierciedlający w małej skali rzeczywiste działanie elektrowni z turbiną gazową. Głównymi podzespołami układu są przepustnica, sprężarka, komora spalania, dwustopniowa turbina, w której jeden ze stopni napędza sprężarkę, przekładnia pasowa oraz alternator przekształcający energię mechaniczną wału w energię elektryczną. Całość została zmontowana na wspólnej ramie, dzięki czemu urządzenie charakteryzują stosunkowo kompaktowe rozmiary i łatwy transport. Elementem wyróżniającym projekt jest układ sterowania i akwizycji danych turbiny. Był to pierwszy tego typu układ w naszym kole, umożliwiający w pełni automatyczne uruchomienie i odstawienie maszyny. Turbina wyposażona jest także w szereg zabezpieczeń automatycznie odcinających dopływ gazu w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń, co zwiększa bezpieczeństwo jej obsługi.

  • ENERGETYCZNA MAPA POLSKI

Energetyczna Mapa Polski to portal opracowywany przez członków naszego koła, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o energetyce. Portal będzie zawierał obszerną bazę źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce wraz z informacjami na ich temat takimi jak: wykorzystywane technologie, chwilową produkcję energii, ich dyspozycyjność i wiele innych. Portal będzie oferował możliwość obserwowania na żywo stanu pracy i parametrów polskiego systemu elektroenergetycznego. Wszystkie dane będą przedstawione na interaktywnych wykresach, które pozwolą w łatwy sposób je analizować. 

  • MOBILNA STACJA MAGAZYNOWANIA ENERGII

Jeden z najnowszych projektów koła. Celem projektu jest wybudowanie 2 źródeł energii odnawialnej: wiatraka o pionowej osi obrotu oraz modułu fotowoltaicznego, który dodatkowo będzie wyposażony w mechaniczny system nadążny (bez wykorzystanie mikrokontrolera). Cały układ będzie spojony przez stację magazynująca z akumulatorem oraz czujnikami.

  • EKO-domek

Projekt zakłada zbudowanie drewnianego modelu domu. Celem projektu jest demonstracja szeregu rozwiązań, jakie można zastosować w gospodarstwie domowym tak by było ono bardziej „zielone” i przyjazne środowisku. Zaprezentujemy odnawialne źródła energii (takie jak turbiny wiatrowe i modele fotowoltaiczne), metody oszczędzania wody oraz wiele innych.
Model zostanie wzbogacony o zestawienia liczbowe i analizy pokazujące korzyści płynące z bycia eko.

  • MODEL ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA

Celem projektu jest przedstawienie zasady działania elektrowni szczytowo-pompowej. Układ nie jest skomplikowany składa się z dwóch zbiorników dolnego i górnego umieszczonego około 2 metry wyżej. Woda z dolnego zbiornika przepompowywany jest za pomocą pompy do górnego, z którego, gdy otwarty zostanie zawór wody spływa napędzając turbinę podłączoną do generatora wraz z odbiorem energii (diodą).

  • PORTAL INTERNETOWY INWESTYCJE ENERGETYCZNE

Jest to projekt strony internetowej inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl, na której znajdują się najnowsze inwestycje w polskiej energetyce. Założeniem projektu jest to, aby portal miał służyć nie tylko studentom, ale zwłaszcza profesjonalistom z branży energetycznej.