Kontakt

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
e-mail: konkurs.energetyczny@itc.pw.edu.pl

www.meil.pw.edu.pl